strona główna / filozofia

filozofia

Def.: „fusion” – fuzja , synteza, połączenie. Powstaje z łączenia elementów różnorodnych lub oddzielnych w jednolitą całość.  Integracja informacji – synergiczne połączenie informacji pochodzących z różnych, na ogół fizycznie odseparowanych źródeł w spójną całość.  
                                                                                                    
ae fusion Studio
 
ae fusion Studio interdyscyplinarna firma, która łączy architekturę i inżynierię w jednej dłoni, aby zapewnić bardziej wydajne i ekonomiczne procesy planowania i budowy w wyniku wyższej jakości i lepszej koordynacji pracy.
 
Dedykowane do interfejsu pomiędzy kulturą 21-go wieku, dynamicznymi procesami społecznymi a architekturą, ae fusion Studio angażuje się w projekty na pograniczu sztuki, architektury, inżynierii i nowych technologii, „The fusion of architecture and progressive engineering”(połączenie architektury z progresywną inżynierią). 
Od planowania urbanistycznego po budynki, od wnętrz do projektowania produktów, gdzie relacje miedzy człowiekiem, technologią i naturą są tłem do nowego formowania przestrzeni.
 
ae fusion Studio oferuje kompleksowe rozwiązania projektowe od wstępnych koncepcji popartych wyczerpującymi analizami poprzez międzybranżowe ustalenia projektowe poszczególnych rozwiązań i detali aż do budowy. Wychodzi poza granice standardowo pojmowanej funkcji biura architektonicznego, starając wpłynąć na poprawę środowiska zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych czy krajach rozwijających się. Celem biura jest  podniesienie jakości życia poprzez nowoczesną, przemyślaną i powiązaną z naturą architekturę, dysponując energicznym zespołem z kompleksowym doświadczeniem i nowatorskimi pomysłami otwartym na wymagania Klienta. Studio oferuje ponadto kompleksowe usługi doradcze, wizualizacje, modelowanie 3D. Zajmuje się również badaniem nowych technologii budowlanych przy pomocy projektowania parametrycznego i nowych mediów oraz narzędzi produkcji.
 
Podejście architektoniczne
ae fusion Studio niezmiennie szuka przestrzennego dialogu pomiędzy współczesną kulturą a nowymi, dynamicznie rozwijającymi się procesami. Tożsamość każdego projektu jest generowana przez potrzeby i pragnienia ludzi, świadomość kontekstu otoczenia i kultury oraz atmosferę miejsca. Przekonanie, że jakość naszego środowiska ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia i wiara, że dobra architektura pochodzi z syntezy „fusion” wszystkich tych elementów, które osobno składają i wpływają na charakter budynku, sprawia, że wrażliwość na ekologię odgrywa  ważną rolę w strategii projektowania. 
 
Aspiracje
ae fusion Studio  pragnie tworzyć architekturę, która:
  • jest świadoma przyszłościowego znaczenia wymiany informacji, stąd jest dynamiczna i otwarta na zmiany obecnych czasów, łatwo je adaptuje
  • występuje w  synergii, dostosowaniu się do otoczenia i ludzi - współdziała z nimi
  • nie jest ograniczona w swoim ruchu i działa poza granicami tradycyjnej dziedziny i funkcji bradziej jak stale przetwarzany logicznie system niż zamknięty formą obiekt
  • elastyczna, łatwo adaptowalna, składająca się z dynamicznych kształtów, modułów o elastycznaejtopologii
  • jest produkowana w sieci kulturalnych, społecznych i fizycznych interakcji przez połączenie - fusion - wiedzy i wysiłku wielu architektów i inżynierów - architects + engineers