poprzedni projekt następny projekt

informacje o projekcie

strona główna

 / projekty

 / biura

 / Biuro Global Electro

 • Nazwa projektu: Zakład Przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznegowraz z budynkiem biurowym
 • Lokalizacja: ul. Fabryczna, Bolęcin w Trzebini, Polska
 • Projekt: 2010 - 2011
 • Planowane zakończenie budowy: 2013
 • Powierzchnia: 3 400 m2 / 1,15 ha
 • Topologia prac: wielobranżowa
 • Etapy: Projekt Budowlany i Przetargowy (branżowy), Wykonawczy (architektura i konstrukcja), Nadzory
 • Klient: Global Electro Trading S.A.
 • Opis projektu:
  Przedmiotem opracowania była budowaZakładu Przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną w Bolęcinie.
  Na terenie objętym inwestycją o powierzchni 1,15 ha, znajdują się: parking naziemny, place manewrowe, waga samochodowa, rampa rozładunkowa, wiata na odpady komunalne oraz budynki kubaturowe, są to:
  Hala produkcyjna (demontażu) o konstrukcji stalowej i tradycyjnej (1 700 m², kubatura 20 000 m³), w której zlokalizowane są linie technologiczne ze stanowiskami demontażu ręcznego oraz urządzeniami do demontażu mechanicznego i produkcji posortowanych odpadów.
  Przy hali produkcyjnejpod zadaszeniem znajdują się wiatyzkontenerami na posortowane odpady, linia demontażu świetlówek wraz ze strefami magazynowania surowca, tj. zużytego elektro-sprzętu przeznaczonego do demontażu, a także miejsca składowania niektórychzdemontowanych elementóworaz strefa sprzętów i części do ponownego wykorzystania.Budynek administracyjno-socjalnyjest powiązany funkcjonalnie z halą produkcyjną i znajdują się w nim: strefa biurowa i strefa socjalna dla obsługi Zakładu.