poprzedni projekt następny projekt

informacje o projekcie

strona główna

 / projekty

 / obiekty kulturalne

 / Cmentarz i kaplica wielowyznaniowa Tychy

  • Nazwa projektu: Cmentarz Komunalny wraz z Kaplicą i zagospodarowaniem terenów leśnych jako Parku Zadumyw Tychach
  • Lokalizacja: Tychy - Cielmice, ul. Barwna, Polska
  • Projekt: 2011
  • Szacunkowy koszt inwestycji: 21 mln PLN
  • Powierzchnia: 900 m2/1,5 ha
  • Topologia prac: wielobranżowa
  • Etapy: Program Funkcjonalno-Użytkowy, Koncepcja
  • Klient: Urząd Miasta Tychy
  • Opis projektu:
    Przedmiotem zlecenia było opracowanie koncepcji architektonicznej w trzech wariantach jako podstawy do aktualizacji projektu budowlanego nowego cmentarza komunalnego w Tychach -Cielmicach przy ul. Barwnej. Istniejąca strefa grzebalna zaplanowana jest promieniście na półokręgu ze środkiem umiejscowionym w centrum założeniaprzez co dyktuje lokalizację wejścia głównego i układu całości przyszłych założeń. W zakres aranżacji kubaturowej wchodziła część wejściowa mieszcząca: Kaplicę bezwyznaniową z pomieszczeniem prosektorium, budynek ogólnodostępny wraz z poczekalnią,budynki usługowe oraz budynek socjalno-administracyjno-techniczny dla obsługi cmentarza oraz przestrzenie pod przyszły budynek kremacji zwłok.Ponadto projekt koncepcyjny obejmował adaptację terenów zielonych leśnych znajdujących się w granicach cmentarza pod tzw.„Park Zadumy” ogólnodostępne miejsce refleksji dla rodzin ludzi zmarłych oraz zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem infrastruktury drogowej, miejsc parkingowych, zieleni i istniejących miejsc na urny tzw. kolumbarium w postaci ceglanych kolumn wkomponowanych w ogrodzenie muru.

    OPCJA A  „BRAMA - PRZEJŚCIE”
    Założono stworzenie modułowego rozwiązania składającego się z elementów tzw. bram, które koncepcyjnie i kompozycyjnie nawiązują do istniejącego oraz kolumbarium. Segmenty przeznaczone na budynki płynnie przechodzą w elementy krajobrazu, symbolizują BRAMĘ - PRZEJŚCIE pomiędzy światami.

    OPCJA B „PLAC REFLEKSJI”
    Założenie składa się z dwóch części: budynku zielonego lokalizowanego poniżej poziomu terenu mieszczącego wymagane funkcje oraz części otwartej, placu w kształcie regularnego prostokąta ze schodami tarasowymi. Przeznaczenie placu to: handel, uroczystości pogrzebowe oraz spacery. Założono stworzenie miejsca otwartego, nieodgrodzonego, czystego przestrzennie a jednocześnie pełnego niczym nieograniczonej zieleni bez elementów kubaturowych. Cmentarz stał się ogrodem.

    OPCJA C „ZIELONE SCHODY”
    Założeniem koncepcyjnym było połączenie krajobrazu i obiektu kubaturowego. Zaprojektowano rampy komunikacji pieszej jako rodzaj zielonych tarasów, które pełnią dodatkowo funkcję dachów budynków. Pod zieloną promenadą lokalizuje się  niezbędne pomieszczenia funkcjonalnie związane z cmentarzem.  Takie rozwiązanie jest zwrotem w kierunku architektury ekologicznej. ZIELONE SCHODY przejścia do innego świata.