poprzedni projekt powrót do kategorii

informacje o projekcie

strona główna

 / projekty

 / obiekty kulturalne

 / Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki w Krakowie

 • Nazwa projektu: Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki w Krakowie
 • Lokalizacja: ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 , Kraków
 • Projekt: 2014
 • Powierzchnia: 800m², park 500 m²
 • Topologia prac: wielobranżowa, wzornictwo przemysłowe
 • Etapy: I miejsce - Konkurs
 • Inwestor: Instytut Książki w Krakowie
 • Opis projektu:
  Przedmiotem opracowania było przygotowanie koncepcji architektonicznej przebudowy istniejącego zespołu budynków gospodarczo-garażowo-technicznych, na siedzibę Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Nowa funkcja obiektu obejmuje część konferencyjną, archiwum do magazynowania książek, część mieszkalno-klubową z 5 apartamentami dla tłumaczy przyjezdnych oraz garażowo-techniczną. Wraz z zagospodarowaniem terenu wspólnym dla głównego budynku biurowego Instytutu Książki planuje się założenie parkowo-ogrodowe tzw. „Park Poetów”. Objęta opracowaniem działka znajduje się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego a najstarszą część istniejącej struktury stanowi zlokalizowany w północno-zachodnim narożniku działki budynek dawnej oficyny pochodzący z ok. 1900 r., którego oryginalną formę proponuje się zachować.
  Pozostała część założenia to dobudowany wzdłuż granicy działki budynek garaży dla samochodów zaplecza technicznego rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie , którego ciekawa forma dała początek głównej idei nowodobydowywanego budynku. Wykorzystanie istniejącej formy architektonicznej budynku garażowego, którego specyficznie ukształtowana ściana frontowa- stanowisk postojowych ustawionych pod kątemprzywołuje skojarzenie  z ustawionym na półce księgozbiorem, jako motywu przewodniego nowego układu kompozycyjnego całości obiektu. Dodatkowo podkreślony ten efekt jest poprzez jasne elewacje przerywane regularnie akcentami w intensywnym kolorze rdzawym na wzór książek wstawionych na półkę grzbietami. Oprócz nawiązania merytorycznego odpowiadającego tematyce budynkuforma elewacji tworzy rytm i ciekawą gręświatła i cienia poprzez zmieniający się zig-zag. Poza zachowanymi elementami historycznymi wprowadza się nowoczesne materiały elewacyjne: szkło, aluminium , stal kortenowska oraz współczesne rozwiązania wnętrzarskie.Zakres prac obejmował również projekt wnętrz, proponuje się wnętrza maksymalnie elastyczne i różnorodne: możliwości zmniejszania i zwiększania strefy konferencyjnej w zależności od planowanych eventów, zróżnicowanej wielkościapartamentówjedno i dwupoziomowych w zależności od preferencji gości, możliwość rozbudowy z uwzględnieniem rezerwy magazynowej pod powiększający się systematycznie księgozbiór Instytutu, zakładający perspektywę co najmniej kilkunastoletnią oraz przemieszanie styli nowoczesnych i klasycznych dla stworzenia różnorodnego klimatu poszczególnych funkcji.