powrót do kategorii następny projekt

informacje o projekcie

strona główna

 / projekty

 / przemysł

 / PKP Energetyka - Hala pociągu sieciowego wraz z garażami

 • Nazwa projektu: Zaplecze techniczne, hala pociągu sieciowego i budynki garażowe dla potrzeb Zakładu Południowego PKP Energetyka S.A. w Krakowie
 • Lokalizacja: ul.Kamienna 14, Kraków, Polska
 • Projekt: 2011-2012 r.
 • Planowane zakończenie budowy: 2015 r.
 • Powierzchnia: 1 000 m2
 • Topologia prac: wielobranżowa
 • Etapy: Koncepcja, Projekt Budowlany, Wykonawczy, Nadzory
 • Klient: PKP Energetyka S.A.
 • Opis projektu:
  Przedmiotem inwestycji była budowa nowej siedziby Zakładu Południowego dla PKP Energetyka w Krakowie, w tym: budynku biurowego i zaplecza technicznego z halą pociągu sieciowego, budynkami garażowymi oraz zagospodarowaniem terenu.
  Oprócz miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowychprojektuje się dwa budynki garażowe przeznaczone dla samochodów dostawczych. Kolejnym z budynków technicznych jest hala pociągu sieciowegosłużąca do bieżących przeglądów lokomotyw wraz z trzema bocznicami kolejowymi zakończonymi kozłami oporowymi.
  Każdy z budynków posiada prostą bryłę zewnętrzną, utrzymaną w jednolitej kolorystyce. Założeniem koncepcyjnym jest wpisanie obiektów w istniejący układ urbanistyczny i jego kontynuację.