powrót do kategorii następny projekt

informacje o projekcie

strona główna

 / projekty

 / urbanistyka

 / Rynek w Czarnym Dunajcu

 • Nazwa projektu: Koncepcja przebudowy rynku w Czarnym Dunajcu wraz z otaczającą infrastrukturą techniczną oraz dochodzącymi ulicami
 • Lokalizacja: Rynek Czarny Dunajec, Polska
 • Projekt: 2011 r.
 • Szacunkowy koszt inwestycji: 8,5 mln zł wraz z infrastrukturą techniczną 17,5 mln zł
 • Powierzchnia: 1 ha /2.2 ha
 • Topologia prac: wielobranżowa
 • Etapy: Koncepcja
 • Klient: Gmina Czarny Dunajec
 • Opis projektu:
  Rynek w Czarnym Dunajcu to plac otoczony ruchliwymi drogami (w tym drogą wojewódzką nr 957), które pozostawiają pomiędzy sobą niedużą przestrzeń podrzędną w stosunku do przytłaczającej komunikacji. Celem konkursu była rewitalizacja rynku jako przestrzeni publicznej z włączeniem małej architektury, placów utwardzonych i zieleni oraz modernizacja infrastruktury technicznej w celu ujednolicenia i uporządkowania przestrzeni Rynku z jednoczesnym zachowaniem układu historycznego, zaakcentowaniem jego walorów historycznych i regionalnych.
  Zaproponowana koncepcja przebudowy Rynku w Czarnym Dunajcu była wynikiem analizy: funkcji, formy, konstrukcji i historii w kontekście kształtowania przestrzeni zgodnego z wytycznymi Miejscowego Planu dla tego terenu. Strategicznym wyzwaniem projektu stało się rozwiązanie zagadnienia dwoistości typologicznej obrazującej się przede wszystkim w rynku jako przestrzeni dla ruchu kołowego oraz pieszego.
  Dla osiągnięcia tego celu proponuje się rozwiązanie mieszane:„plac dla ludzi”, który pozwoli utrzymać jego reprezentacyjny i monumentalny charakter, aktywizując jednocześnie codzienny kontakt mieszkańców z tą przestrzeni, oraz „plac dla komunikacji” częściowo zachowując obecną funkcję.
  Powstała w wyniku procesu projektowego jedna duża przestrzeń złożona z wielu różnorodnych podprzestrzeni jako wieloogniskowy krajobraz integrujący różnorakie „centra energii” obecne w obrębie placu i stanowi wielofunkcyjne miejsce tzw. „Punkt aktywności”przeznaczone na: imprezy okolicznościowe, ekspozycje, targowisko, lodowisko w zimie, otwarte kino w lecie, zawody sportowe, targowisko, strefy parkingowe, miejsce czynnego i biernego wypoczynku czy kontemplacji.